242
e2 1
THỜI VỤ

250k – 350k/ngày.

– Thanh toán mỗi ngày.

– Nhà đội miễn phí.

– Đồng phục miễn phí.

CƠ ĐỘNG

– Lương cứng 5 triệu.

– Trực thêm ở đâu – Tính thêm công ở đó.

– Nhà đội miễn phí.

– Đồng phục miễn phí.

Thu nhập 13-16 triệu.

BẠN ĐANG CẦN TÌM VIỆC LÀM BẢO VỆ

(Xem chi tiết bằng cách nhấp vào các ô phù hợp bên dưới)

Đang cập nhật….